Tolstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050216-64

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Votivfund, Bronzealder (dateret 700 - 501 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
1947 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 870/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Under pløjning i efteråret 1947 fandt en karl på gården Adamsminde et stykke anløbet metal, nemlig en bronzehalsring med store endespiraler fra yngre bronzealder. Smykket fandtes i en lavning og blev en måned senere indsendt til Nationalmuseet.

1947 Genstand givet til museum
Journal nr.: 870/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Litteraturhenvisninger  (0)