Vallebo-Skoven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050216-65

Fredningsnr.
41279

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 7 x 40 m, indtil 1 m høj. Randsten: NØ 2, SØ 22, SV 3 og NV 20, de fleste væltede. På højen enkelte spredte sten.
Undersøgelsehistorie  (4)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en Bakkeskraaning ligge Levningerne af en stærkt forstyrret Langdysse, 122 Fod lang, 19 Fod bred. Længderetning omtrent Øst-Vest. Randstenene ere af forskjellig Størrelse, dog gjennemgaaende smaa; de have staaet langt fra hinanden og ikke regelmæssigt; mange af dem ere nu borttagne. Meget svag Jordhøining indenfor Randstenene.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 40+7 m. indtil 1 m. høj. Randsten:NØ2,SØ.22,SV.3,NV. 20, de fleste væltede. Paa Højen enkelte spredte Sten.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)