Vallebo-Skoven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050216-66

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I den nordlige Del af Skoven ligger en aflang Banke, 90 Fod lang i Vest-Øst, 50 Fod bred mod Øst, noget smallere mod Vest, omtrent 4 Alen høi i den østre Ende og nogle Fod lavere mod Vest. Den regelmæssige Form og Beliggenheden paa jævn Flade taler for, at det er en opkastet Høi; dog kan det ikke betragtes som sikkert.

2014 Museal besigtigelse
Museum Sydøstdanmark
Fortidsmindet/højning kunne ikke erkendes i landskabet. Beliggenhed på 2008-reliefkort ca. 130 m ØSØ for lokalitetspunktets placering.

Litteraturhenvisninger  (0)