Skovhuse Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050216-71

Fredningsnr.
4127122

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Fr.nr. 4127:122 Langhøj orienteret NØ-SV. Ca. 10 x 8 x 1 m. 4 randsten i NØ, 2 randsten i SØ, 1 randsten i SV og 4 randsten i NV. Nedgravning på 2 x 1 x 0,4 m i østlige del.
Undersøgelsehistorie

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En aflang Banke, henimod 100 Fod lang og 3 Alen høi, bærer baade langs Kanten og paa Overfladen kortere Rækker af mindre Sten, som maa være lagte af Menneske Haand. Selve Banken synes også at være opkastet, men har ikke bevaret sin oprindelige Form. Længderetning: Nordvest-Sydøst.

2011 Fundet på luftfoto
KUAS, Fortidsminder
Meget tydelig på reliefkort. Knap 30 m lang NV-SØ, som beskrevet under berejsningen 1876.

2014 Museal besigtigelse
Museum Sydøstdanmark
Langhøj. Orienteret NØ-SV. Ca. 10 m lang, 8 m bred, ca. 0,5-1 m høj. Synlige randsten: NØ 4 heraf 3 udvæltede, SØ 2 heraf 1 udvæltet, SV 1 samt et spor efter fjernet sten, NV 4 heraf 2 udvæltede. Dertil ses sten på muldfladen i NØ 3 og NV to. Stene er 0,6-1,1 m store. En gammel nedgravning i øst-del, 2 m lang NØ-SV, 1 m bred og 0,4 m dybt. Beliggende på naturlig banke. Høj og banke tilsammen 2,5 m høj. Pga. bevoksningen var anlægget temmelig ufremkommeligt, hvorfor mål og tolkning kan være upræcise.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk


Billeder

4249 randstene i SØ. Set fra SØ.