Skovhuse Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050216-72

Fredningsnr.
412715

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 7 x 22 m, 0,5 m høj. Randsten: SØ 4, NØ 8, NV 4 og SV 11. Intet kammer ses.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa jævn flad Grund findes en stærkt forstyrret Langdysse, med Længderetning: Nordvest-Sydøst, 100 Fod lang og 15 Fod bred. Randstenene, af hvilke mange ere borttagne, ere uregelmæsssig satte og med store Mellemrum. Fire Endesten mod Sydøst; af disse ere de to midterste meget høie; den ene bærer paa den udadvendende Side enkelte, store, skaalformede Huller (2 1/2 - 3 Tommer i Tværmaal). En meget svag Jordhøining indenfor Randstenene med spredte Sten; men ingen synlige Gravkister.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse,22+7m. 1/2 m.høj. Randsten: SØ.4, NØ.8, NV.4, SV.11. Intet Kammer ses.

1981 Museal besigtigelse
Museerne.dk

1981 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 3683/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langdyssen orienteret ØSØ-VNV. Synlige randsten inkl. udvæltede: SSV 12, NNØ 16, ØSØ 4, VNV 4. En af af gavlstenen i ØSØ er kløvet efter 1876-berejsningen og der er 4-5 skåltegn på denne sten. Den afkløvede del ligger 3 m ØSØ for langdyssen. En af de udvæltede randsten i NNØ er kløvet.

2021 Privat besigtigelse
Museum Sydøstdanmark
Projektet GYPAF Give Your Past A Future har dokumenteret 6 skåltegn på en af langdyssens SØ-lige randsten. DATO for dokumentation 07.04.2010. Dokumenteret af Gerhard Milstreu og Henning Prøhl. STEN af grovkornet granit. Stenens dimensioner 0,9 x 1 m, højde 1,15 m. SKÅLTEGN 6 skåltegn på stenens top. Diametre 3-3,5 cm. ØVRIGE OPLYSNINGER På den opadvendte siden af en væltet endesten ved siden af stenen med de 6 skåltegn, fandtes 4 store runde fordybninger, der muligvis kan være de i berejserteksten fra 1876 omtalte ’Skaalformede Huller’, men det passer ikke umiddelbart med, at de skulle være på udadvendte side. Skåltegnene er dokumenteret / registreret med midlertidig opmaling med kridtvand. MEDDELER GYPAF v/Henning Prøhl. FOTO Prøhl og Milstreu, GYPAF. DATO for indberetning til museet 06.06.2017.

Litteraturhenvisninger  (0)