Skovhuse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050216-85

Fredningsnr.
412722

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tinglyst tekst 1986: *************** Høj, 0,5 m høj og 7 x 14 m stor. I ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa høi Bakke findes Resterne af en Langdysse, 42 Fod lang i Vest-Øst. Randstenene ere smaa og for største Delen borttagne. Jordhøiningen næsten overalt sløjfet.

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse, 14+7 m; ingen Sten paa Plads.

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2795
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 0,5 m høj og 7 x 14 m stor. I ager.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2795
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)