Faarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050401-1

Fredningsnr.
39261

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 8 x 14 m. Nylig granbeplantet i ager. I midten spræng- te sten af kammer, hvoraf en har skålformede fordybninger. Randsten: SV. 4, NV. 6, NØ. 6, SØ. 2. NMI: Bør restaureres
Undersøgelsehistorie  (6)
1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Langdysse, 14 Meter lang fra NV til SØ. c. 8 M bred. I Midten flere store sprængte Stene, deriblandt et stort 2 Meter langt Stykke med flere skaalformede Fordybninger. Det er vistnok af en Dæksten. Ved nordvestre Ende tre omfaldne Randstene. Ved sydøstlige Ende to staaende og to omfaldne Stene. Dyssen er bevoxet dels med Buske, dels med Ukrudt.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 8 x 14 m. Nylig granbeplantet i Ager. I Midten sprængte Sten af Kammer, hvoraf en har skaalformede Fordybninger. Randsten: SV. 4, NV. 6, NØ. 6, SØ. 2. (Bør restaureres).

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Minimum 14 skåltegn på formodet dæksten.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langdysse. Orienteret ØNØ-VSV. Randsten: VSV ende 4, SSØ side 3, ØNØ ende 4, NNV side 6. Minimum 26 skåltegn på afvæltet dæksten. Kløvemærker i to af stenene ved kammer.

Litteraturhenvisninger  (0)