Tvedegaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050401-3

Fredningsnr.
39263

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Tvedegaard Langhøj, 10 x 22 m. Bevokset i ager. Ingen sten synlige. Til- voksede huller i top.
Undersøgelsehistorie

1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøi eller Dysse, 22 Meter lang i Øst til Vest, c 9 Meter bred. Den er saa tæt bevoxet med Tjørnekrat, at det ikke er muligt at undersøge, om der var Sten tilstede.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 10 x 22 m. Bevokset i Ager. Ingen Sten synlige. Tilvoksede Huller i Top. Uforandret.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.


Billeder

2132 oversigt. Set fra V.
Foto, oversigt
Foto, oversigt