Hammer By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050401-8

Fredningsnr.
39265

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tinglyst tekst 1986: *************** Jættestue. Højen er ca 1 m høj, diameter i Ø-V 16 m, i N-S 12 m. Højens overflade ujævn. I højen er rester af en jættestue bestående af 5 over 1 m store sten, hvoraf den ene ligger i selve kammeret. I øst 2 sten, muligvis fra gangen. Vest for kammeret ligger en ca 2 m stor, afsprængt sten og yderligere nogle store sten ses i den vestlige højside.
Undersøgelsehistorie  (10)
1863 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af jættestue i den østlige ende af langdysse. Rester af kisteformet kammer i vestenden. Ifølge Sagnet skal der ligge et Guldsværd i den; for mange Aar siden vilde Bønderne udgrave den; men første Gang forkom det dem, at Ring By stod i lys Lue, og anden Gang saa de et stort Hølæs komme kørende ud af Høien; derfor ilede [de] skyndsomst bort fra Stedet. Mange Bønder have seet blaae Luer staae op fra Høien; undertiden om Dagen men meest om Natten og da især, naar de have været paa Hjemreisen efter et lystigt Gilde.

1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt større oprindelig rund Høi. Bevoxet. Store Dynger af Skjærver.

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af Langhøj or. NØ.-SV. I NØ.-Enden Rester af Jættestue, hvoraf kun 5 Sidesten i Sydende er tilbage. Gang i NØ. Spredte større Sten i SV.-Ende. Meget ødelagt ved Gravning og Stenslagning.

1972 Museal besigtigelse
Journal nr.: F3425/72
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1974 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 430/74
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Besigtigelser i 1974 (jfv. FFF j.nr. F3425/72) og 1986 vedr. en sten med skåltegn placeret ca. 12 m. fra højfoden. Stenen bliver fredet særskilt.

1974 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 430/74
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2792
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Jættestue. Højen er ca. 1 m høj, diameter i Ø-V 16 m, i N-S 12 m. Højens overflade ujævn. I højen er rester af en jættestue bestående af 5 over 1 m store sten, hvoraf den ene ligger i selve kammeret. I øst 2 sten, muligvis fra gangen. Vest for kammeret ligger en ca. 2 m stor, afsprængt sten og yderligere nogle store sten ses i den vestlige højside.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2792
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Ud fra de bevarede fire sten i den SSØ-lige del af kammeret, kan det tolkes til at have været orienteret VNV-SSØ med gang udgående i ØNØ. En meterstor sten i højside i vest kan have været en bæresten eller en en del af en dæksten.

Litteraturhenvisninger  (0)