Olstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050402-1

Fredningsnr.
382510

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Olstrup Rest af ødelagt langdysse i have. Omdannet til anlæg.
Undersøgelsehistorie  (5)
1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af en ødelagt Langdysse. Retning c N til S. Dyssen ligger i Haven til en udstykket Gaard fra Matr 7 a. Dyssen er omdannet til et Lystanlæg. Stenene benyttede til Stenbænke.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af ødelagt Langdysse i Have. Omdannet til Anlæg.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langhøj. 20 m lang, 11 m bred og 1,5 m høj. Orienteret NV-SØ. Randsten SØ 1, NØ 1, SV 3. Lystanlæg består af cirkulær stensat forsænkning ca midt i høj, en stensat sti i NV-hjørne og en stensamling i NØ-side ca. 5 m fra SØ-ende.

Litteraturhenvisninger  (0)