Oreby Fredskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050403-3

Fredningsnr.
412514

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/12 1905. Kammerherre, hofjægermester C.A.G. O'Neill Oxholm til Rosenfeld og Aunø. Afmærkn.: MS 1906, Løjtnant L. Lassen. Høj med jættestue 2,5 x 25 m. 3 dæksten, deraf de to nedskredne, synlige. 3 dæksten ses i Ø.
Undersøgelsehistorie  (7)
1905 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gangbygning i Midten af en rund Høi som er 24 Meter i Tværmaal. Kamret er omtrent 6 1/2 Meter langt fra N til S. Over Kamret er nu tre Dækstene, en er borttaget. Fra det derved fremkomne aabne Rum synes Gravens nordre Ende at være bleven undersøgt. Nogle Stene synes at betegne en Gang fra Øst... 1 til 4 [sb.1-4] tilhører Kammerherre Oxholm til Rosenfeldt. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med Jættestue i Skov [Fredskov]. 2.5 x 24 m. 3 Dæksten, deraf de to nedskredne, synlige. gang i Øst, hvoraf 3 Dæksten ses. (Bør udgraves og restaureres, saa seværdig).

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rund høj, hvori et jættestuekammer ca. N-S med gang mod Ø. Mindst 5 dæksten i kammeret, 3-4 over gangen. En enkelt randsten (?) ud for gangen. Gammel nedgravning fra toppen over kammer og gang. Højen er flere steder revet op af væltede træer. Kunstig rævegrav (cementrør) går fra hullet over kammeret mod V. Desuden er den midterste del af kammeret og gangens indre del dækket af hønsenet. Koncept til påtalebeskrivelse er anvendt sept. 81. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Kammeret har 5 synlige dækstene. Gangen har 4-5 synlige dækstene, hvoraf den 5. og østligste muligt ikke er en dæksten. På højens top vest for kammeret er der i gammel tid opbunket jord dvs. formodentlig dét højmateriale, der oprindeligt lå ovenpå kammeret. FM - fredet minde -sten midt i højside i NØ.

2017 Museal restaurering
Journal nr.: 17/03622
Kulturstyrelsen
Højen blev ryddet for opvækst. En kunstig anlagt rævegrav i højen blev opgravet. Profilerne fra opgravningen blev dokumenteret i tegning og fotos. Kammerets form blev afrenset, dokumenteret og tegnet. Signalgrus blev lagt i opgravningshullerne og tildækket igen med den opgravede fyld. To udvæltede sten fra gangen blev løst genoplagt. Et tyndt muldlag blev udlagt på hele højens overflade og tilsået med græsfrø. Fund opbevares på Nationalmuseet (x1 keramik)

Litteraturhenvisninger  (0)