Milehøi

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050403-6

Fredningsnr.
41262

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Stenrække, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 15/9 1908. Kastrup sogneråd Dipl. til Kastrup sogneråd Afmærkn.: MS 1913, stud. Nordmann "Miilhøj", med udgravet jættestue. Græsklædt i ager. Højen, 2,5 x 12,5 m, noget afgravet i N og Ø. Kamret er 2,25 x 7,5 m, 1,5 m højt. 15 bæresten, 5 dæksten. Gang 2 bæresten, 2 dæksten.
Undersøgelsehistorie

1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi "Milehøi", 12 1/2 Meter i Tværmaal, 2 1/2 M høi. Der fortælles at for en Del Aar tilbage, var der Adgang til en stensat Grav i Midten af Højen, men nedskreden Jord har nu spærret Adgangen.

1917 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1917 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue.

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Miilhøj" med udgravet Jættestue. Græsklædt i Ager. Højen 2.5 x 12.5 m., noget afgravet i N. og Ø. Kamret er 2.25 x 7.5 m., 1.5 m.højt. 15 Bæresten, 5 Dæksten. Gang 2 Bæresten, 2 Dæksten.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1974 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Lige stenrække fremkommet ved højens fod.

1974 Dyrkning/land- og skovbrug
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2012 Privat besigtigelse
Museerne.dk
Projektet GYPAF har besigtiget jættestuen. 16 skålformede fordybninger, 2-4,5 cm i diameter, 1-10 mm dybe, på den anden bæresten til højre for gravgangen i den nordlige del af gravkammeret. Stenen er dokumenteret/registreret med midlertidig opmaling, kalkvand.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
FM-sten sat N for indgang. Der må være udført restaurering på fortidsmindet siden 1917 idet der i kammeret er isat en stålafstiver i anden bæresten til venstre for gang i SSV-del af kammer.


Billeder

8956 oversigt. Set fra S.
8968 nøglesten. Set fra NV.
8966 sten med skåltegn, anden sten til højre for gang i NNØ-del af kammer. Set fra V.
8965 kammer SSV-del. Set fra N.
8964 kammer NNØ-del. Set fra S.
8962 gang. Set fra ØSØ.
8961 indgang. Set fra ØSØ.
8960 formidlingsskilt. Set fra SØ.
8958 oversigt. Set fra Ø.
8957 oversigt. Set fra NV.
Registrering af skåltegn. Foto GYPAF