Maanehøj
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050404-1

Fredningsnr.
40251

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/11 1908. Gdr. Hans Peder Pedersen. Dipl. Afmærkn.: MS 1913, Nordmann "Månehøj" med dobbeltjættestue. De to kamre i hinandens for- længelse, hver med sin gang. NØ-kammer: 1,75 x 5,5 m, af 14 bæresten og 3 dæksten, hvoraf de to nedstyrtede. Gang af 9 sidesten og 4 dæksten. SV-kammer: 2 x 5,75 m. 12 bæresten, 4 dæksten. Gang af 11 bæresten og 2 dæksten. 6 fod jord uden- om indbefattet i fredningen. Bevokset med mindre træer. I ager. NMI: Bør restaureres. Seværdig.
Undersøgelsehistorie  (15)
1905 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund og temmelig lav Høi, 10 1/2 Meter i Tværmaal. I Midten en omtrent 7 Meter lang Grav, mulig en Gangbygning. Retning af Graven er Nordøst til Sydvest. Over Graven fem Dæksten. Ikke undersøgt.

1908 Museal udgravning
Journal nr.: 298/08
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dobbeltjættestue.

1908 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Journal nr.: 298/08
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1908 Privat udgravning
Journal nr.: 458/08
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Købt 3 flintøkser fra ejerens udgravning.

1908 Køb af genstand til museum
Journal nr.: 458/08
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Zoologisk analyse
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.

1910 Antropo-/odontologisk analyse
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1910 Analyser af materiale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1910 Analyser af materiale
Zoologisk Museum, kvartærzool. afd.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Maanehøj" med Dobbelt-jættestue. De to Kamre i hinandens Forlængelse, hver med sin Gang. NØ.-Kammer: 1 3/4 x 5 1/2 m., af 14 Bæresten og 3 Dæksten, hvoraf de to nedstyrtede. Gang af 9 Sidesten og 4 Dæksten. SV.Kammer: 2 x 5 3/4 m. 12 Bæresten, 4 Dæksten. Gang af 11 Bæresten og 2 Dæksten. 6' Jord udenom indbefattet i Fredningen. Bevokset med mindre træer i Ager. (Bør restaureres. Seværdig).

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Svinø/Kyndeløse; PMD 36-37; A24709-25008.

2004 Museal restaurering
Journal nr.: NM 8333/03-07
Nationalmuseet, Afdeling for Oldtid og Middelalder
Alle dobbeltjættestuens dæksten blev fjernet. Tre væltede bæresten til jættestuens vestlige kammer blev genplaceret på deres oprindelige pladser og sikret ved montering af rustfri stålspindler. Jættestuens dæksten blev lagt tilbage på plads og højfylden lagt over. Den oprindelige høj blev forseglet med et lag muld, der blev tilsået med græs. Gulvene i jættestuens kamre og gange blev ryddet for nedfalden højfyld. Gulvene blev dækket med et 10-20 cm tykt lag vaskede nøddesten. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Se beretning.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)