Svinø
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050404-7

Fredningsnr.
40253

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Kratbevokset jættestue i ager. Gang i øst. 5 overliggere over kammer, 4 over gang. Gangens første dæksten afløftet. Gang og kammer tilsyneladende fint bevaret. Bør udgraves og restaureres.
Undersøgelsehistorie  (8)
1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gangbygning omtrent 8 Meter lang Nord til Syd. Over Graven er nu fire Dækstene, hvoraf den ene er sprængt midt over. To Dækstene er borte. Fire Stene i Række maa dække over en Gang som fra Øst fører til Kamret. Eieren Gaardmand Anders Hansen vilde ikke gaa ind paa at fredlyse Dyssen, men forsikrede at den ikke skulde blive rørt i hans Tid. Graven ikke undersøgt.

1905 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kratbevokset Jættestue i Ager. Gang i Øst. 5 Overliggere over Kammer, 4 over Gang. Gangens første Dæksten afløftet. (Gang og Kammer tilsyneladende fint bevaret). (Bør udgraves [[?]] og restaureres).

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2005 Museal restaurering
Journal nr.: NM 8333/03-15
Nationalmuseet, Afdeling for Oldtid og Middelalder
Højen blev ryddet for krat. Da mange af jættestuens bæresten hældede, blev alle dæksten fjernet. Der blev gravet felter bag bærestenene, så de kunne rettes op og sikres ved montering af rustfri stålbøjler imellem stenene. Felterne blev genopfyldt med jord og sten, i nogle tilfælde med beton. Jættestuens dæksten blev genplaceret, og jættestuen fik tilført en ekstra dæksten over kammeret og en over gangen. Jættestuens loft blev pakket med jord og sten og blev dækket med en bentonitmembran. Øverst blev lagt et lag græstørv. Gulvet i jættestuens kammer og gang blev ryddet for nedfalden højfyld og dækket af et lag ærtesten. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Se beretning.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2020 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2021 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)