Lundby
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050405-1

Fredningsnr.
40261

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Jættestue græsklædt i ager. Ingen dæksten. Gang i øst med alle gangsten. 1 dæksten over inderste gangdel, 1 dæksten ved gangens munding afvæltet. Rester af tre sprængte dæksten.
Undersøgelsehistorie  (12)
1905 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gangbygning omtrent 5 a 6 Meter lang fra Nord til Syd. Af vestre Sidevæg sees Toppen af flere Stene. Fire Dæksten er endnu over, flere andre (3?) ligger tildels sprængte udenfor Graven mod Øst. Høien hvori Gangbygningen har ligget i Midten har været rund - men er nu uregelmæssig afskaaren med sprængte Sten hist og her. Den egner sig næppe til Fredlysning, men udmærket til en eventuel Undersøgelse, da Graven næppe er rørt. Lodden tilhøre Kammerherre, Hofjægermester Collet til Lundbygaard. Er for tiden forpagtet af Mølleren i Lundby.

1906 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 58/06
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1906 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 58/06
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 587/11
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1911 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 587/11
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1936 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestuen udgravet; Dæksten fjernede, tildels sprængte, Kammer og Gang bevaret. Fundet vistnok paa Lundbygaard.

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue, græsklædt i Ager. Ingen Dæksten. Gang i Øst med alle Gangsten. Dæksten over inderste Gangdel, 1 Dæksten ved Gangens Munding afvæltet. Rester af 3 sprængte Dæksten.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal besigtigelse
Journal nr.: 215/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sag om kreaturskade. [Jvf. 758/47].

1954 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 215/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)