Steenhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050406-1

Fredningsnr.
39257

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tinglyst tekst 1986: *************** Høj, "Stenhøj", ca 1,5 x 20 m. Huller gravet i top og sider. I ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1865 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høi, 15 Meter i Tværmaal, 1 3/4 M høi.

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Stenhøj", 1 x 15 m. Beplantet i Ager. Stærkt hulgravet i Top og Sider. (Centralgrav maaske urørt).

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2786
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, "Stenhøj", ca. 1,5 x 20 m. Huller gravet i top og sider. I ager.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2786
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)