Brandelev Fredskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050407-1

Fredningsnr.
38262

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Stenrække, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Brandelev (Fredskov). Langdysse i skoven i Brandelev Holme or. Ø-V 6,5 x 18 m. 2 kamre. Det østlige 2 bæresten, 1 dæksten. Det vestlige 3 bæresten, 1 dæksten. Mange skålformede fordybninger på begge dæksten. Randsten: N 3 + 5 v., S 4 v., V 1 v., Ø 2 + 1 v. Seværdig. (Bør ryddes for træer og randsten rettes op.
Undersøgelsehistorie  (6)
1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse med to Kamre. Dyssen er 18 Meter lang Øst til Vest, 6 1/2 M bred. Ved en Række af fire staaende Stene er Dyssen delt i to Dele. I den østlige Halvdel er en stensat Grav med to Sidestene 2 Meter lange, derover er en Dæksten. I den vestlige Halvdel en stensat Grav med en Dæksten. Graven har to Sidestene og en Endesten mod Vest. Af Randstene er tilbage mod Nord tre staaende og fem omfaldne, mod Syd fire omfaldne, mod vest en omfalden, mod Øst to staaende og en omfalden.

1905 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Skoven Brandelev Holme. Or. Ø.-V. 6 1/2 x 18 m. 2 Kamre. Det østlige 2 Bæresten, 1 Dæksten. Det vestlige 3 Bæresten, 1 Dæksten. Mange skaalformede Fordybninger paa begge Dæksten. Randsten: N. 3 + 5 væltede. S. 4 væltede. V. 2 væltede. Ø. 2 + 1 væltede. Seværdig. (Bør ryddes for Træer og Randsten rettes op).

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
3 sten i række tværs over høj mellem kamre.

Litteraturhenvisninger  (0)