Stenstrup
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050707-220

Fredningsnr.
382512

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/8 1907, sognefoged Poul N. Kristensen. Dipl. Afmærkn.: MS 1908, Løjtnant L. Lassen. Fritstående dyssekammer i markskel. 3 bæresten, 1 dæksten, åben mod syd. 4' jord indbefattet i fredningen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1905 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende Stenalders Grav. Kammeret har to udsædvanlig store Sidestene og en Endesten mod Nord. Det er aabent mod Syd. Det er 2 Meter langt, 1,20 M bredt. Over Graven en Dæksten.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende Dyssekammer i Markskel. 3 Bæresten, 1 Dæksten, aaben mod Syd. 4' Jord indbefattet i Fredningen.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)