Nørre Tvede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050410-1

Fredningsnr.
38261

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 7,5 x 13 m. Kammer af 3 sidesten og 1 dæksten, åben mod syd. Randsten: NV 1, SØ 4. Nygranplantet i ager. Stort træ på top.
Undersøgelsehistorie  (5)
1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse [ved Flintbjerg] 13 Meter lang, Nordøst til Sydvest, 7 1/2 M bred. I Midten en Grav 1,30 M lang, 0,80 bred, med to Sidestene, derover en større Dæksten. Ved sydvestre af Randstene en staaende og en omfalden, ved nordøstlige Ende fire omfalden. Dyssen bevoxet med Krat. Eieren af dette har i løbet af Aarene borttaget 32 Randstene for at benytte til Bygningsbrug.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 7 1/2 x 13 m. Kammer af 3 Sidesten og 1 Dæksten, aaben mod Syd. Randsten: NV. 1, SØ. 4. Nygranplantet i Ager. Stort Træ paa Top.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langdysse. Orienteret N-S, muligt en anelse NNØ-SSV. ca. 15 m N-S, 10 m Ø-V og ca. 1 m høj. Kammer i norddel af højen orienteret N-S med åbning i S af tre bæresten og en dæksten. Ca. 2 m syd for dette en mulig rest af et andet kammer af en bæresten og en kløvet sten. Sydlig del af højen en forstyrret i gammel tid. Synlige randsten: S 2.

Litteraturhenvisninger  (0)