Porsmose
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050410-15

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skelet, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (7)
1946 Antropo-/odontologisk analyse
Journal nr.: 29/46
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1946 Analyser af materiale
Journal nr.: 29/46
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1946 Tørvegravning
Journal nr.: 537/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal besigtigelse
Journal nr.: 537/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Findested for Skeletter, heriblandt Brystben og Kranium gennemskudt med Benpil fra ]Jernalderen[ Yngre Stenalder.

1982 Kulstof 14 datering
Journal nr.: A 1791
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1982 Analyser af materiale
Journal nr.: A 1791
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1999 Registrering af knoglemateriale
Journal nr.: 29/46
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Porsmose; stenalder; 537/46; A41800-1.

Litteraturhenvisninger  (0)