Porsmose

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050410-15

Anlæg og datering

Skelet, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1946 Antropo-/odontologisk analyse
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1946 Analyser af materiale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1946 Tørvegravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Findested for Skeletter, heriblandt Brystben og Kranium gennemskudt med Benpil fra ]Jernalderen[ Yngre Stenalder.

1982 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1982 Analyser af materiale
Nationalmuseet, C 14-Laboratoriet

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Porsmose; stenalder; 537/46; A41800-1.