Tinghøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050411-1

Fredningsnr.
39251

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/5 1930. Baron T. Reedtz-Thott. Strandegård, som værge for sin mindreårige søn Axel Gustav Tage baron Reedtz-Thott til Gaunø. Afmærkn.: MS 1930, Jul. Raklev. Runddysse 10 m i diam. Græsklædt i ager. I midte kammer af 2 bæresten og 1 dæksten or. Ø-V. 16 randsten. Seværdig. NMI: Runddysse, "Tinghøj"..............Seværdig.
Undersøgelsehistorie  (8)
1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Dysse, vistnok af aflang firsidet Form, omtrent 8 Meter lang fra Nordnordvest til Sydsydøst. En Del væltede Randstene ligger hist og her. I Midten en stensat Grav, med en 1 1/2 M lang Sidesten mod Vest og en skreden Sidesten mod Øst, derover en Dæksten. Den vestre Halvdel af Dyssen er næsten flad, den østlige stærkt skraanende.

1905 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1929 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1929 Museal restaurering
Journal nr.: 78/29
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse 10 m. i Diam. Græsklædt i Ager. I Midte Kammer af 2 Bæresten og 1 Dæksten. Or. Ø.-V. 16 Randsten. (Seværdig).

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Dysse ca. 10 m diameter. Kammer orienteret NV-SØ. De to bevarede bæresten er i SV og NØ. FM-sten sat knap 1 m sydøst for kammer. 19 synlige sten i randsten.

Litteraturhenvisninger  (0)