Hulehøj
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050501-31

Fredningsnr.
422713

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 7/12 1932. Bogø Skovejerlav Afmærkn.: MS 1933, Raklev. "Hulehøj", jættestue i høj, 2,50 x 15 m. Kammer af 14 bæresten, 5 dæksten. Gang af 7 sten i Ø, 9 i V. Flere randsten ses. Res- taureret 1918. Bevokset med store bøge.
Undersøgelsehistorie  (25)
1880 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gangbygning paa "Festpladsen" i Skoven omsluttet af en rund 54' x 55'3" vid jordhøj, hvis Fod er omsat med en Stenkreds. Stenene vender en flad side udad, og ere forholdsvis lave 2-3' h. - Kammeret er 20'8" l. med en tildels forstyrret Indgang i S.Ø. Dækstene maa antages aldrig at have været jorddækkede. - Gangbygningen er udgravet for mange Aar siden af Krigsraad Schiøtt. En stor Del af Højens Jordfyld er afgravet, saa at mod NV. Bagsiden af de fleste af Kammerets Sidestene ere blottede. (Se Plan og Prospekt). Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1900 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 248/00
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 248/00
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sag om fjernelse af randsten.

1901 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 586/01
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1901 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 586/01
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sag om fjernelse af randsten til byggeri af anlæg på festplads.

1918 Museal restaurering
Journal nr.: 80/18
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1918 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 80/18
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1918 Museal udgravning
Journal nr.: 80/18
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1918 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 80/18
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Opsætning af nye jernstøtter under dæksten, samt oprensning af jættestuens kammer og gang.

1932 Museal restaurering
Journal nr.: 523/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hulehøj", Jættestue i Høj. 2 1/2x15 m. Kammer af 14 Bæresten, 5 Dæksten. Gang af 7 Sten i Ø. 9 i V. Flere Randsten ses. Restaureret 1918. Bevokset med store Bøge.

1946 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 367/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 367/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Opbrudt hængelås til kammer.

1956 Museal besigtigelse
Journal nr.: 862/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Besigtigelse efter anmeldelse om forfald.

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Hulehøj" , Jættestue i høj Kammer af 14 bæresten, 5 dæksten, gang mod Ø med karmsten. Randsten ses næsten hele vejen rundt. Flere store bøge på højen. Området omkring gangen er slidt bart af færdsel; bør tilsås med modstandsdygtigt græs. De vandrette jernstivere i kammerets sydende er ret angrebet af rust. ** Seværdighedsforklaring ** Pænt jættestuekammer, ret stort. Central beliggenhed ved traktørsted. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal restaurering
Journal nr.: F6136/73
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Jættestuens gravkammer og gangparti blev oprenset. Tre nye støttestolper i stål blev opsat under den ustabile dæksten. Desuden blev den gamle støttestolpe (opsat af Raklev) samt gitterlågen ved kammerets indgang fjernet. Højoverfladen blev tilsået med græsfrø. Se beretning.

1994 Museal restaurering
Journal nr.: NM 7768/94 (SN 613-236)
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
En flækket bæresten blev sikret med montering af to rustfri stålspindler. Gulvet i kammer og gang blev oprenset for løs højfyld og tildækket med fliser af Neksø-sandsten. Inden da blev der i gangens gulv gravet tre faskiner for dræning af vand. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Se beretning.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Jermstivere tilsyneladende skiftet ud med rusyfrie af slagsen. 18 synlige randsten.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Hulehøj. Jættestue. 35 synlige randsten. FM-sten sat i højside i ØSØ.

Litteraturhenvisninger  (0)