Stenkisten
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050502-11

Fredningsnr.
41301

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/5 1935 R. og J. Hemmingsen Diplom Langdyssen, "Stenkisten". Bevokset med enkelte buske og træer i ager. Ca. 8 x 20 m, orienteret i Ø-V. I østende kammer af 2 sidesten og 1 dæksten. Mange randsten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1880 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse nær ved Strandklinten c. 74' l i VSV-ØNØ. 24-25' br. Nærmest den østre Ende ligger et aflangt Gravkammer 6' l. 2'8" br. i samme Retning som selve Langdyssen. Endestene mangle. Dæksten er endnu tilstede. Noget nærmere Dyssens Midte staar to Stene, der maa antages at være Rest af et andet udentvivl 5- 6 sidet Gravkammer. Af Randstene staa en del langs Siderne. Endestenene ere bortførte. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdyssen Stenkisten. Bevokset med enkelte Buske og Træer i Ager ca. 8 x 20 m. i Ø-V. I Østende, Kammer af 2 Sidesten og 1 Dæksten. Mange Randsten. (seværdig).

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, måler 1 x 25 x 10 m, Øst-Vest. Randsten: V, 1; N, mindst 12; Ø mindst 2; S mindst 8. I højens østlige ende et dyssekammer øst-vest af to bæresten og en dæksten. Ca. 5 m vest for kammeret står 3 sten på række tværs over højen Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. 4 sten midt på langhøj kan være rest af et andet kammer.

2022 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)