Ebbelnæs
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050503-8

Fredningsnr.
422825

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
På Møn er bevaret et usædvanligt stort antal storstensgrave fra yngre stenalder. Blandt dem ses både de tidligste langdysser og de senere jættestuer. Blandt de mest opsigtsvækkende er langdyssen Grønsalen ved Fanefjord, Sprovedyssen samt jættestuerne, Kong Asgers høj, Sparresminde, Jordehøj og Klekkendehøj. I dag kender vi til 60 stengrave på Vestmøn – her må der i en periode være færdiggjort et gravanlæg om året.
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/12 1883. Købt. Afmærkn.: MS. 1910, løjtnant Lassen. Høj med jættestue, 10 m lang, 1,50 m høj 7 m lang gang. Højen træbevokset 4 x 20 m i ager, indgang fra S. Smukkeste jætte- stue på Møen.
Undersøgelsehistorie  (12)
1880 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund toppet Jordhøj indesluttende en stor, vel bevaret Gangbygning - den smukkeste paa Møen. Kammeret er 32' l., i Enderne bredere (7'8"-6') end paa Midten (5'5"). Gangen, der vender i S.Ø. er 22' l. den har 2 Karmafsatser. Kammerets Højde 5'-5'6". (se Grundplan og Længdesnit af Kammeret.). Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

1899 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med Jættestue, 10 m. lang 5 1/2', 22' lang Gang. Højen træbevokset 4x20 m. i Ager, Indgang fra S. Smukkeste Jættestue paa Møen.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 4 x 25 m, med jættestuekammer, 10 m langt, 1,5 m højt, med gang mod S. Smukt og velbygget kammer, aflåst. Nøgle på gården. Rævegrav el.lign i Ø. Enkelte randsten ses. Der var foretaget nedgravninger i begge ender af kammeret; de blev nødstørftigt tildækket. ** Seværdighedsforklaring ** Stort, smukt jættestuekammer. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

1999 Museal restaurering
Journal nr.: SN 613-105
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
En ældre jernstøtte mellem jættestuekammerets ene hjørnesten og en bæresten blev erstattet med en rustfri stålbøjle. En hældende bæresten i jættestuekammeret blev fæstnet til en sidesten. En knækket karmsten i gangen blev fæstnet i nye tørmure som blev bygget i gangens yderste del. Jættestuens gang blev ryddet for nedfalden højfyld. Gangen fik også tilført to nye dæksten som erstatning for de manglende. Den fjernede højfyld blev lagt over de to nye dæksten. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Se beretning.

2001 Museal restaurering
Journal nr.: SN 1996-613-0105
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Enkelte tørmure i jættestuen blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med tilførte sten. Se beretning.

2009 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2009-7.20.03-0014
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten ved indgang i S.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)