Hjelm
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050503-66

Fredningsnr.
422842

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 25 m. Bevokset med gran og lave buske. I ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matr. 36. To [sb. 66-67] meget store kratbevoxede Høie minde ved deres Udseende og Omfang om Høiene paa Marienborg (Sønder Frenderup 1A). Imellem disse to Høie er kun 20-30 Skridts Afstand....Den nordlige Høi (a) [sb. 66] er henved 120 Skridt i Omkreds. Eieren har gravet ind fra SØ i 4-5' Høide. Først stødte han paa en Stenbunke "hvori laa" nogle smaa Metalsager, længere inde, c. 3' under Overfladen, stod en lille Stenkiste med brændte Ben og Broncesager (alle forsvundne); iblandt disse smaa Gjenstande var en Syl. - Høien synes at bestaa af Muld foroven, længere nede af Sand. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1874 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To anselige Høje..i den anden, [sb. 66] der er 6-7 Al. h. 45 Al. i Diam. er der gravet fra S.Ø.; om Fund (br. Ben og Bronzesager) se Hages Not. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1930 Museal besigtigelse
Journal nr.: 413/30
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1930 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 413/30
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1936 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1936: Nordlige [sb. 66] uforandret...

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 3 m høj og ca. 25 m i tværmål. Bevokset med gran og lave buske. I ager. [Jvf. j.nr. 1275/60 og 1250/61].

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Bevokset med gran og fyn. Mål: 3 x 20 m. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)