Hjelm
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050503-62

Fredningsnr.
422833

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/6 1853. Købt. Afmærkn.: MS. 1893, Blinkenberg. Høj, 2,50 x 12 m, med jættestue, 2 x 9 m, 1,40 m til loftet, af 19 bæresten, 6 dæksten. Gang 6,75 m af 21 bæresten, 4 dæk- sten, udgravet 1853. Kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (17)
1853 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1859 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1859 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund toppet Jordhøj indesluttende den af Worsaae og Stenstrup 1854 [1853] udgravne Gangbygning. Kammeret er 28'6" l. 6'-6'9" br. 4-4 1/2' højt. Gangen er 21'6" l. forsynet med to Karmafsatser. Den vender i S.Ø.; kun den inderste 10' l. Del er udgravet; Fylden ligger højt i den ydre Del, saa at kun Sidestenenes Top rager frem. - Nogle Lerkarskaar forefandtes endnu i Kammeret i den fra Mellemrummet mellem Sidestenene udfaldne Jord. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

1880 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 2 1/2x12 m. med Jættestue 9x2 m. 1,40 til Loftet af 19 Bæresten, 6 Dæksten. Gang 6,75 m. af 21 Bæresten, 4 Dæksten. Udgravet 1853. Kratbevokset i Ager.

1974 Museal restaurering
Journal nr.: F550-58
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1979 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 2931/79
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2931/79
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med jættestue. Gang mod Ø, delvis lukket af nedskredet jord. Heri smukt, stort jættestuekammer. Gangen bør oprenses, og siderne over gangen stabiliseres og ryddes. Evt. M.S. ikke fundet, men kan let være skjult i højens krat. ** Seværdighedsforklaring ** Stort, velbygget kammer. Fin udsigt mod Høje Møn o.a. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fredningssten i Ø ved gang.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)