Sprove
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050503-87

Fredningsnr.
42282

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
På Møn er bevaret et usædvanligt stort antal storstensgrave fra yngre stenalder. Blandt dem ses både de tidligste langdysser og de senere jættestuer. Blandt de mest opsigtsvækkende er langdyssen Grønsalen ved Fanefjord, Sprovedyssen samt jættestuerne, Kong Asgers høj, Sparresminde, Jordehøj og Klekkendehøj. I dag kender vi til 60 stengrave på Vestmøn – her må der i en periode være færdiggjort et gravanlæg om året. Sprovedyssen og Kong Asgers høj ligger kun 150 m fra hinanden tæt på kysten
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Højning, 1,50 x 10 m, med runddysse, jættestue med 7 bæresten, 2 dæksten og gang af 3 par store sten, samt 2 dørsten. 35 rand- sten med mindre sten imellem. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (16)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vestligst en efter Omstændighederne ret vel bevaret Runddysse 38-40' i Diam. - midt paa hvilken et af 7 Sidestene bygget Kammer 7'6" l. 5'8" br. med en Antydning af Indgang i den s.ø. Ende. - Dækstenene ligge nedfaldne i Kammereret. - Kun Toppen af Dyssens Randstene rager frem i den s.ø. Halvdel af Kredsen; de bevarede Randstene i den anden Del af Kredsen ligge indfaldne paa en noget ejendommelig Maade. (se Grundplan med Profiltegning). Bevoksning: 1981: Græs

1880 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1936 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1936: I særdeles god Stand..

1943 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal restaurering
Journal nr.: 675/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højning, ca. 1 1/2x10 m. med Runddysse, Jættestue med 7 Bæresten, 2 Dæksten. Gang af 3 Par Sten, samt 2 Dørsten. 35 Randsten med mindre Sten imellem. Græsklædt i Ager.

1947 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 660/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 660/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I 1984 og i 1987 blev der foretaget en restaurering af dyssens indgangsparti.

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rund høj med dyssekammer (stordysse) Mål: 1,5 x 14 m. 35 randsten, med mindre sten imellem. Ovalt dyssekammer NV-SØ af 7 bæresten, 2 dæksten. Gang mod SØ af 3 par sten + 1 par karmsten. ** Seværdighedsforklaring ** Stort og velbeliggende kammer. Bevoksning: 1981: Græs

1984 Museal restaurering
Journal nr.: F550-159
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Dyssens indgangsparti blev restaureret. Randsten og bæresten blev bevaret i deres lejer, der dog var noget ude af den oprindelige placering. Den restaurerede højoverflade blev tilsået med græsfrø. Se beretning.

1987 Museal restaurering
Journal nr.: F 550-159
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Den sydlige sidesten ved indgangen var revnet. Den blev stabiliseret ved at indbore og fastspænde 3 rustfrie stålspindler. Se beretning.

2009 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2009-7.20.03-0014
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)