Kong Askers Høj
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050503-92

Fredningsnr.
42281

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Kong Asgers Høj skal ifølge sagntraditionen være gravsted for en lokal konge. Men i virkeligheden er den en af Danmarks største og bedst bevarede jættestuer fra stenalderen. Gennem en 10 meter lang gang ledes man til jættestuens indre, der udgøres af et 10 m langt kammer sat af tonstunge sten.
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Til matr.nr. 28c: Høj i skel til matr.nr.10 af Sprove. Tingl.: 11/3 1861. Hans Christoffersen. Afmærkn.: MS. 1910, løjtnant Lassen "Kong Askers høj", 4,25 x 15 m. Jættestue udgravet 1839. Kam- ret 2,20 x 10 m, 1,50 m højt af 19 bæresten og 6 dæksten. 10 m lang gang af 9 stenpar og 6 dæksten. Indgang i øst, græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (18)
1839 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1848 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1848 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1859 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1859 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Østligst paa Lodden "Kong Askers Høj" indesluttende en stor, smukt bevaret Gangbygning. Kammeret er 32'8" l. 5'10"-7' br. 4'8" h. Gangen, der vender mod SØ er 25' l. - Da Stuen aabnedes laa der knap 1/4 Al. Jordfyld i dens Indre. Om Fund i den kan kun en simpel Besked erholdes (jvnf. H. Hages Not.). Jordhøjen er 13-14' h. (Se Grundplan.) og 79' i diameter. Bevoksning: 1981: Græs

1880 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kong Askers Høj", 4,25x15 m. Jættesue udgr. 1839. Kamret 10x 2,20 1,5 m. højt af 19 Bæresten og 6 Dæksten. 10 m. lang Gang af 9 Stenpar. 6 Dæksten. Indgang i Ø. Græsklædt i Ager.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F550-56
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1981 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F550-56
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1981 Privat opsamling
Journal nr.: 4146/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Genstand givet til museum
Journal nr.: 4146/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund af hængesmykke (sten).

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Kong Askers høj". Mål: 4,5 x 24 x 20 m. Høj med udgravet jættestuekammer. Kammer orienteret ca. N-S med gang mod øst. Kammer ca. 2,2 x 10 m, 1,5 m højt, af 19 bæresten og 6 dæksten. 10 m lang gang af 9 stenpar og 6 dæksten. 2 sæt karmsten. Der er pløjet lidt tæt på højfoden. Fruen på gården lovede, at der ville blive pløjet ind mod højen denne gang. Ellers i fin stand. ** Seværdighedsforklaring ** Stort og velbygget kammer. Bevoksning: 1981: Græs

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2001 Museal restaurering
Journal nr.: NM 2014-022471
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
I den ydre del af jættestuens gang blev tidligere reparerede tørmure erstattet med tilførte sten. Et stålbeslag blev monteret for at sikre stabiliteten på en overkarm. Se beretning.

2009 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2009-7.20.03-0014
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten i Ø-side.

Litteraturhenvisninger  (0)