Grønjægers Høj

National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050505-1

Fredningsnr.
43284

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Afmærkn.: MS 1910, løjtnant Lassen. "Grønjægers og Fanes Sal" eller "Grønjægers Høj", 102,50 x 11,25 x 2 m i Ø-V. 3 kamre; Det østligste af 4 bæresten, ingen dæksten. Det midterste af 4 bæresten, ingen dæksten. Af det vestligste ses kun dæksten. Randsten, i S 72, N 58 (1 væltet), i V 4 (3 væltet). Græsbevokset med tjørn langs siderne.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den fredlyste "Grønjægers Høj", en Langdysse 314' l. i V-Ø, en Streg til S.Ø. 25' br. med 3 Gravkamre, det Vestre dækket af en stor Overligger; der helt skjuler det: de to mod Øst rektangulære Gravkamre i samme Retning som Dyssen 6' og 4 1/2' l. forlængst udgravne og berøvede deres Dækstene. Randstenene have en Højde af 3'6"-4'-4'9"-5'6" højest mod Øst. Selve Endestenene mangle for denne Ende. Langs Sydsiden staa næsten alle Randstenene, meget tæt. Paa Nordsiden mangle de paa en 58' l. Strækning. (Se Grundplanen med Profiltegning, Langdyssens Overflade var omdannet til Haveanlæg, Jordskorpen vendt med Spaden, Tjørne plantede langs Randen. De 2 aabne Gravkister tilkastede og to Frugttræer plantede her. - Trods Fredslysningen). Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Grønjægers Høj". Langdysse, 102 1/2x11, 25x2m. i V-Ø. 3 Kamre; det østligste af 4 Bæresten, ingen Dæksten. Det midterste af 4 Bæresten, ingen Dæksten. Af det vestligste ses kun Dæksten. Randsten S:72,N:58(1 væltet)V 4,(3 væltede) Græsbevokset med Tjørn langs Siderne.

1963 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret 1963.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Grønsalen", "Grønjægers høj". Langdysse, orienteret Øst-Vest. Kraftig jordhøj. Randsten: N 70, Ø (3), S 70, V 4. Randstensrækken har flere huller, der er fyldt ud med græstørv eller stenmur ved restaureringen; således i hele østgavlen. Randstenene er nogle steder ved at blive trykket ud; en sten i nordsiden er væltet. Også tørmuren mellem stenene er nogle steder i lettere forfald. I Højen 3 kamre. De to østlige åbne, begge liggende i højens længderetning, af det vestlige se kun dækstenen. Mål: 1,8x103x11 m. ** Seværdighedsforklaring ** Stor og velrestaureret langdysse. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Fortidsminde af national betydning
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.