Barhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050505-72

Fredningsnr.
432820

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Barhøj", 15,6 m i Ø-V, 13 m i N-S og 18,5 m i SV-NØ. Højde varierende fra 0,8 til 3 m. Stærkt afpløjet og afgra- vet. Formen er nu nærmest trekantet med en spids mod Ø og en bredside mod V. Af gravkamret står endnu flere sten syn- lige. Største del af den oprindeligt anselige høj nu fjer- net. Bevokset med hyld og krat.
Undersøgelsehistorie  (7)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skjellet til Nr. 13 af St. Dame er sløjfet som det synes af de tilbageværende Spor - en Gangbygning. Stenknive og Potter ere fundne og solgte. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

1880 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Barhøj", 15,6 m i Ø-V, 13 m i N-S og 18 1/2 m i SV-NØ. Højde: variende fra 0,8 til 3 m. Stærkt afpløjet og afgravet. Formen er nu nærmest trekantet med en Spids mod Ø og en Bredside mod Vest. Af Gravkamret står endnu flere Sten synlige. Største Del af den oprindeligt anselige Høj nu fjernet. Bevokset med Hyld og Krat. [Jvf. j.nr.375/48].

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Barhøj", stærkt afgravet til alle sider, med stejle skrænter. I midten rester af gravkammer. Bevokset med krat; ingen friske skader. Mål: 2,5x18x14 m. ** Seværdighedsforklaring ** Ligger markant i landskabet på bakke nær landevejen. Den miserable tilstand ses ikke p.gr.af bevoksningen. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)