Barhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050505-72

Fredningsnr.
432820

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, "Barhøj", 15,6 m i Ø-V, 13 m i N-S og 18,5 m i SV-NØ. Højde varierende fra 0,8 til 3 m. Stærkt afpløjet og afgra- vet. Formen er nu nærmest trekantet med en spids mod Ø og en bredside mod V. Af gravkamret står endnu flere sten syn- lige. Største del af den oprindeligt anselige høj nu fjer- net. Bevokset med hyld og krat.
Undersøgelsehistorie

1880 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skjellet til Nr. 13 af St. Dame er sløjfet som det synes af de tilbageværende Spor - en Gangbygning. Stenknive og Potter ere fundne og solgte. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Barhøj", 15,6 m i Ø-V, 13 m i N-S og 18 1/2 m i SV-NØ. Højde: variende fra 0,8 til 3 m. Stærkt afpløjet og afgravet. Formen er nu nærmest trekantet med en Spids mod Ø og en Bredside mod Vest. Af Gravkamret står endnu flere Sten synlige. Største Del af den oprindeligt anselige Høj nu fjernet. Bevokset med Hyld og Krat. [Jvf. j.nr.375/48].

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Barhøj", stærkt afgravet til alle sider, med stejle skrænter. I midten rester af gravkammer. Bevokset med krat; ingen friske skader. Mål: 2,5x18x14 m. ** Seværdighedsforklaring ** Ligger markant i landskabet på bakke nær landevejen. Den miserable tilstand ses ikke p.gr.af bevoksningen. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk


Billeder

7739 oversigt
7740 oversigt
7745 oversigt