Maalehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050505-93

Fredningsnr.
43286

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Diplom Høj, 3 x 20 m. Dybe gravede render i toppen. Gamle tilgro- ede afgravninger på siderne. Bevokset med tjørn i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Maalehøj paa en høj Banke. Heri fundet Urner med Ben imellem smaa Sten. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 3x20m. Dybe gravede Render i Toppen. Gamle tilgroede Afgravninger paa Siderne. Bevokset med Tjørn i Ager.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Målerhøj. Høj på bakketop. I toppen en rende fra V, ca 1 m dyb, 2 m bred, til højtoppen, hvor den drager mod N og fortsætter ca 3 m. Delvis tilgroet. En ældre, helt tilgroet rende, går fra NV til højtoppen. Stejle sider, afgravet i gammel tid. Bevokset med tjørn. Ligger på bekketop. Mål: 3x18x16 m. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)