Borgsted Batteri
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050505-102

Fredningsnr.
432747

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Skanse, Nyere tid (dateret 1800 - 1848 e.Kr.)

Batteri, Nyere tid (dateret 1917 - 1917 e.Kr.)
Bygget i 1917, nedlagt som militært anlæg i år 2000 og i 2003 købt af privat.

Fredningstekst
Tinglyst på matr.nr. 1g, 1d, 1l og 1k Grønsund Færgegård, Fanefjord ****************************************************** Borgsted Batteri. Borgsted Batteri er et cirkelformet til ovalt bygværk af jord og beton, som er indbygget i en middelalderlig borgbanke. Batteriet med tilhørende kasernebygninger ved stranden fremtræder fuldt bevaret. Det beskyttede anlæg omfatter den middelalderlige borgbanke med omliggende voldgrav samt det senere indbyggede batteri med en centralt placeret kommandostation, som ved jordgravede løbegange er forbundet til fire kanonstillinger, et belægningsrum og en retirade. Kanonstillingerne med betonstøbte briske, ammunitionsmagasiner og håndmagasiner. Ved kystskrænten en projektørstandplads forbundet med et tilhørende generatorrum; alt i beton. Endvidere et belægningsrum, som bagtil er forbundet med en betonstøbt kasemat med 5 rum. Hertil en kaserne beliggende kort øst for batteriet med to træbyggede længer orienteret Ø-V og et langsmalt udhus orienteret N-S. For kasernens bygninger gælder, at fredningen kun omfatter bygningernes ydre. Endelig forbindelsesvejen mellem kaserne og batteri. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.
Undersøgelsehistorie  (7)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Borgpladsen ved Grønsund er af en flad, noget oval Form c 150 Al. i Diameter. Gravene have før haft en Dybde af 3 Al. men ere nu meget udjevnede. - Der er truffet Rester af Pæleværk i dem. En dobbelt Grav er tydelig mod S.Ø. - (Røde) Mursten ere aldrig oppløjede.

1985 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985: Stedet omdannet til skanse under krigene med England 1808-13. Militært anlæg i nyere tid.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Kroppedal Museum konstaterede en opført garage ved kasernebygningerne ved besigtigelsen af fortidsmindet i efteråret 2014 Borgsted Batteri er et cirkelformet til ovalt bygværk af jord og beton, som er indbygget i en middelalderlig borgbanke. Batteriet med tilhørende kasernebygninger ved stranden fremtræder fuldt bevaret. Det beskyttede anlæg omfatter den middelalderlige borgbanke med omliggende voldgrav samt det senere indbyggede batteri med en centralt placeret kommandostation som ved jordgravede løbegange er forbundet til fire kanonstillinger, et belægningsrum og en retirade. Kanonstillingerne med betonstøbte briske, ammunitionsmagasiner og håndmagasiner. Ved kystskrænten en projektørstandplads forbundet med et tilhørende generatorrum alt i beton. Endvidere et belægningsrum som bagtil er forbundet med en betonstøbt kasemat med 5 rum. Hertil en kaserne beliggende kort øst for batteriet med to træbyggede længer orienteret Ø-V og et langsmalt udhus orientert N-S. For kasernens bygninger gælder at fredningen kun omfatter bygningernes ydre. Endelig forbindelsesvejen mellem kaserne og batteri. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sydøstdanmark

Litteraturhenvisninger  (0)