Lillehøj

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050506-14

Fredningsnr.
41294

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 25/9 1934, Frederik Nielsens arvinger. "Lillehøj", 2,25 x 7 -10 m. Græsklædt i ager. Kerne af op- rindelig større høj.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af de 3 Høje [sb.14-16] omtalte af Paludan I 180 jvnf. Tab.X. ligger kun Resterne af en tilbage [sb.14]. Mærkeligt nok kan ikke Tomterne af de andre to [sb.15-16] kjendes. Oveni Højen staar en lille af 4 Stene bygget Kiste. Bevoksning: 1981: Græs

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lillehøj. 2,25 x 7 - 10 m. Græsklædt i Ager. Kærne af opr. større Høj.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Lillehøj". Mål: 2,2 x 10 x 7 m. Lille høj med ret stejle sider på kanten af gammel, tilgroet grusgrav. Virker lidt kunstig. Mod vest er en sti slidt ind i højsiden, en anden sti fra grusgraven har slidt et åbent hul (men ikke truende) i højfoden mod NØ. Bevoksning: 1981: Græs

1997 Uspecificeret aktivitet
Det Kulturhistoriske Centralregister
I forb. med registreringsprojekt af højnavne er højen besigtiget. Den fremstod som en græsbevokset højning med jævn overflade. Stenkisten var ikke synlig.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.