Sømarksdyssen
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050507-73

Fredningsnr.
413054

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
På en bakke øst for landsbyen Sømarke rejser sig en stor og velbevaret dysse. Selve kammeret er nærmest ottekantet og dækket af en kæmpemæssig dæksten. I stenen er der en revne, som ifølge sagnet skal være opstået ved et lynnedslag. Der findes 445 skåltegn på gangens dæksten, 3 skåltegn på kammerets dæksten og 10 skåltegn på en af kammerets bæresten mod V.
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1/11 1880, Baron Rosenkrantz. Afmærkn.: MS 1910, løjtnant Lassen. Dyssekammer, 8-kantet med stor dæksten, gang af 2 x 2 side- sten og stor dæksten helt dækket af skåltegn. På græsgroet høj i ager ved vej.
Undersøgelsehistorie  (10)
1880 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med en fritliggende mindre Gangbygning. Kammeret 7'8" l. 5'11" br. af uregelmæssig 6-7 sidet Form. Den kolossale Dæksten er revnet og et Stykke afsprængt efter Sigende ved et Lynnedslag. Gangen, der er ufuldstændig, vender i S.Ø. den svære Dæksten, der nu er skreden ned, har i Mands Minde ligget paa sin oprindelige Plads og hvilet også mod de nærmeste Kammerstene. I dens flade Overside ses 180 skaalformede Fordybninger 1 1/2 - 2 - 3" vide. (se Prospekt, Plan, og Tegning af Dækstenen). Bevoksning: 1981: Græs

1939 Museal restaurering
Journal nr.: 167/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret 1939.

1939 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, 8-kantet med Stor Dæksten, Gang af 2 x 2 Sidesten og stor Dæksten helt dækket af Skaaltegn. Paa Græsgroet Høj i Ager ved Vej.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Sømankedyssen". Høj med dyssekammer. Polygonalt kammer af 7 bæresten og 1 enorm dæksten. Dækstenen er revnet og et parti synes afsprængt mod NØ i gammel tid. Gang mod SSØ af 2 x 2 bæresten samt en stor dæksten, der er helt dækket af skåltegn på oversiden. ** Seværdighedsforklaring ** Usædvanligt stort kammer , og malerisk. Smukke omgivelser. Bevoksning: 1981: Græs

2009 Privat besigtigelse
Museum Sydøstdanmark
Projektet GYPAF registrering af skåltegn på dyssens sten i 2009. 445 skåltegn på gangens dæksten, 3 skåltegn på kammerets dæksten og 10 skåltegn på en af kammerets bæresten mod V.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Der er 2009 registreret 445 skåltegn på dækstenen over gang. 3 skåltegn på dækstenen over kammer og 10 skåltegn på en af bærestenene mod V.

2022 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Dysse. Mulige randsten: Syd 1 og ØSØ 1. Fredningssten sat i højen i SØ ved siden af gangen.

Litteraturhenvisninger  (0)