Gunildsbjerg

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050507-156

Fredningsnr.
423090

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

"Gunildsbjerg". Høj, 2,5 x 18 m. Enkelte fodkredssten i S. Mindre krater i top. Bevokset i ager.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Gunildsbjerg 3 nedpløjede Høje - iflg. Hoth. Hages Notitser skal der have ligget 4 til, som ikke kunne spores; om Fund i dem mindes ikke noget. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

1936 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj paa Gunildsbjerg velbevaret.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Gunildsbjerg". Høj. 2 1/2 x 18 m. Enkelte Fodkredssten i Syd. Mindre Krater i Top. Bevokset i Ager.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Gunildsbjerg". 2,5 x 18 x 16 m Høj med gammel, tilgroet nedgravning i toppen. Fodkredssten ses med mellemrum hele højen rundt. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.