Budsemark
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050507-163

Fredningsnr.
423091

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 9 x 30 m. Orienteret Ø-V. Græsklædt i ager og bevok- set med enkelte buske. Randsten i N og S fuldtallige. I V 3 mandshøje randsten, i Ø 1, samt 1 væltet med skåltegn. NMI: (Seværdig).
Undersøgelsehistorie  (9)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret Langdysse paa flad Mark. 85'8" l. i NV-SØ, 24'6" br. Omtr. paa Midten lidt nærmere den nø. Ende er et rektangulært 6'l. 4'br.Gravkammer i samme Retning som Dyssen, 4' h. med en lav Endesten mod SØ. Kammeret er berøvet sin Dæksten. Langdyssens Randstene staa smukt opret, navnlig langs den sv. Side. Hjørnestenene og navnlig Endestenene, af hvilke der har været 3 for hver Ende, udmærke sig ved dres fremragende Størrelse. For den sø. Ende er Højden 7'-6'6"-4'6" (Hjørnestenen) for den nv. 5'. Den ene omfaldne Endesten for nv. Ende viser paa de opadvendte flade Side, der før vendte indad mod Dyssen, 27 skaalformede Fordybninger. (Se Grundplan og Prospekt). Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1889 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. 9 x 30 m. Orienteret Ø-V. Græsklædt i Ager og bevokset med enkelte Buske. Randsten i N og S fuldtallige. I V 3 mandshøje Randsten. I Ø 1, samt 1 væltet med Skaaltegn.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse Ø-V. 1,7 x 30 x 9 m. Meget store randsten: V:2; N:mindst 18; Ø:2; S:mindst 10. Skåltegn på væltet randsten mod Ø. Midt i højen et rektangulært kammer Ø-V, 2 x 1 m, 0,9 m dybt, uden dæksten og uden gavlsten mod vest. Langs nordsiden ligger en del marksten, som uopfordret lovedes fjernet. Højen er en del overvokset med tjørn og rose, hvoraf en del bør ryddes. Ifølge ejeren, Olga Hansen (76 år), sagde man, at der brændte lys på højen julenat, og så dansede troldene om dem. I hendes barndom havde en karl skræmt børnene ved at sætte en udhulet roe med lys i på højen julenat, næste jul turde børnene slet ikke gå ud. Markstenene fjernet 2/12-1981. ** Seværdighedsforklaring ** Præsentabel langdysse med over mandshøje sten i gavlene. Adgang fra markvej. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2010 Privat besigtigelse
Museerne.dk
Projektet GYPAF Give Your Past A Future har dokumenteret 63 skåltegn på den sydlige af de to randsten i langdyssens østende. DATO for dokumentation 18.09.2009. Dokumenteret af Koordinater N 54.97255, E 12.46178 STEN Grovkornet granit. Overfladen forvitret. Stenen er den sydlige af de to randsten i øst. Stenen er liggende og udvæltet med indersiden opad. Stenens dimensioner ca. 140 x 165 cm. SKÅLTEGN 63 skåltegn, der er 3-7,5 cm i diameter og 2-25 mm dybe. ØVRIGE OPLYSNINGER Lille stykke af stenen er flækket af mod syd og igennem skåltegn. I to tilfælde er skåltegn sammenhængende med 'bro'. Skåltegnene er dokumenteret med midlertidig opmaling med kridtvand. MEDDELER GYPAF v/Henning Prøhl DATO for indberetning til museet 09.09.2010.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)