Mandemark
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050507-191

Fredningsnr.
423076

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 8 x 30 m. Orienteret i NØ-SV. Buskklædt i ager. I østende 3 sten af rektangulært kammer. Omsluttet af rand- sten, hvoraf de fleste er væltede. Mål efter restaureringen: største højde ca. 1,25 m, længde 35,40 m, bredde ca. 6 m. Antal randsten: 35 ialt, hvoraf nordsiden har 21 og sydsiden 14. Se iøvrigt beretningen.
Undersøgelsehistorie  (12)
1880 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her har til det sidste Foraar ligget 2 tildels bevarede Langdysser nær hinanden [sb.191-92].. Den SV. for [sb.192] liggende Langdysse [sb.191], hvis sløjfning - for at kunne benytte Stenene til Bygningsbrug - er paabegyndt, har været 110' l. i ØNØ VSV, 19-22' br. Nærmest den ønø. Ende ligger et rektangulært Kammer 6'10" l. 2'10" br. Dette Kammer blev i 1871 udgravet af Henry Petersen. der fandtes kun et Stykke af Bladet til en Dolk eller Landsespids og en Del Kulsmuler. Ingen Knokler sporedes. Kammeret havde hosantydede form [skitse], aabent i den vsv. Ende. Det havde indtil kort i forvajen været helt skjult af en stor flad Dæksten. Dybden var 3'4". (Se Grundplanen). Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. 8 x 30 m. Orienteret NØ-SV.Buskklædt i Ager. I Østende 3 Sten af rektangulært Kammer, omsluttet af Randsten, hvoraf de fleste er væltede. (Bør restaureres).

1958 Museal restaurering
Journal nr.: 1318/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1936: Halvdelen af Kammeret fjærnet, Højen stærkt ødelagt, enkelte Randsten tilbage.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse ØVØ-VSV. 1,3 x 35,4 x 6 m. I østenden et åbent kammer. Randsten: N: 21,,S: 14. Overvokset med nælder o.lign. Adgang ad markvej. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)