Mandemark

Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050507-191

Fredningsnr.
423076

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Langdysse, 8 x 30 m. Orienteret i NØ-SV. Buskklædt i ager. I østende 3 sten af rektangulært kammer. Omsluttet af rand- sten, hvoraf de fleste er væltede. Mål efter restaureringen: største højde ca. 1,25 m, længde 35,40 m, bredde ca. 6 m. Antal randsten: 35 ialt, hvoraf nordsiden har 21 og sydsiden 14. Se iøvrigt beretningen.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Her har til det sidste Foraar ligget 2 tildels bevarede Langdysser nær hinanden [sb.191-92].. Den SV. for [sb.192] liggende Langdysse [sb.191], hvis sløjfning - for at kunne benytte Stenene til Bygningsbrug - er paabegyndt, har været 110' l. i ØNØ VSV, 19-22' br. Nærmest den ønø. Ende ligger et rektangulært Kammer 6'10" l. 2'10" br. Dette Kammer blev i 1871 udgravet af Henry Petersen. der fandtes kun et Stykke af Bladet til en Dolk eller Landsespids og en Del Kulsmuler. Ingen Knokler sporedes. Kammeret havde hosantydede form [skitse], aabent i den vsv. Ende. Det havde indtil kort i forvajen været helt skjult af en stor flad Dæksten. Dybden var 3'4". (Se Grundplanen). Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. 8 x 30 m. Orienteret NØ-SV.Buskklædt i Ager. I Østende 3 Sten af rektangulært Kammer, omsluttet af Randsten, hvoraf de fleste er væltede. (Bør restaureres).

1958 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1936: Halvdelen af Kammeret fjærnet, Højen stærkt ødelagt, enkelte Randsten tilbage.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse ØVØ-VSV. 1,3 x 35,4 x 6 m. I østenden et åbent kammer. Randsten: N: 21,,S: 14. Overvokset med nælder o.lign. Adgang ad markvej. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk


Billeder

2620 oversigt. Set fra N.
2627 oversigt. Set fra SSV.
2629 top af høj. Set fra SV.
2621 formidlingsskilt. Set fra NØ.
137 kammer
Foto, oversigt
Herredstegninger