Timmesøbjerg
National seværdighed National seværdighed
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050507-230

Fredningsnr.
423093

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Den mystiske tilflugtsborg på toppen af Timmesøbjerg tæt ved Møns Klint har gennem flere år tiltrukket sig arkæologernes interesse. På toppen af borgen står man 113 meter over havets overflade, hvor der er fundet spor fra bronzealderen og jernalderen. I dag er bebyggelsen væk, og borgen ligger langt inde i skoven, men endnu kan man fornemme det imponerende forsvarsanlæg med stejle sider og voldgrave.
Anlæg og datering  (2)
Forsvarsvold, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Overfredningsnævnets kendelse 28.4.82 Dobbelt voldgrav på N-Siden af Timmesøbjerg. Bevokset i skov. På begge sider af overkørsel nordvestligst på bjerget fin- des en dobbelt voldgrav, der dækker en snes meter i bredden. Voldgraven når omtrent et halvt hundrede meter til begge sider mod Ø og V og fortsætter som terasser N om bjerget mod Ø.
Undersøgelsehistorie  (5)
1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dobbelt Voldgrav paa Nordsiden af Timmesøbjerg. Bevokset i SKov. Paa begge Sider af en Overkørsel nordvestligst paa Bjerget findes en dobbelt Voldgrav, der dækker en Snes Meter i Bredden. Voldgraven naar omtrent et halvt hundrede Meter til begge Sider mod Øst og Vest og fortsætter som Terrasser Nord om Bjerget mod Øst. [Jvf. j.nr. 328/46].

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2012 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2012-7.20.03-0008
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)