Timmesøbjerg

National seværdighed National seværdighed
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050507-230

Fredningsnr.
423093

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Forsvarsvold, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: Overfredningsnævnets kendelse 28.4.82 Dobbelt voldgrav på N-Siden af Timmesøbjerg. Bevokset i skov. På begge sider af overkørsel nordvestligst på bjerget fin- des en dobbelt voldgrav, der dækker en snes meter i bredden. Voldgraven når omtrent et halvt hundrede meter til begge sider mod Ø og V og fortsætter som terasser N om bjerget mod Ø.
Undersøgelsehistorie

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dobbelt Voldgrav paa Nordsiden af Timmesøbjerg. Bevokset i SKov. Paa begge Sider af en Overkørsel nordvestligst paa Bjerget findes en dobbelt Voldgrav, der dækker en Snes Meter i Bredden. Voldgraven naar omtrent et halvt hundrede Meter til begge Sider mod Øst og Vest og fortsætter som Terrasser Nord om Bjerget mod Øst. [Jvf. j.nr. 328/46].

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2012 Fortidsminde af national betydning
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk


Billeder

4581 volde og grave i NV. Set fra VSV.
4569 det andet af to formidlingsskilte ca. 50 m N for fortidsmindet. Set fra NNV.
4568 det ene af to formidlingsskilte ca. 50 m N for fortidsmindet. Set fra NNV.
4566 oversigt. Set fra N.
4564 oversigt. Set fra N.
4563 formidlingsskilt 200 m N for fortidsmindet. Set fra N.
1473 del af voldende i NV. Set fra SV.
1477 oversigt med Timmesø i forgrunden. Set fra SV