Jordehøj
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050511-7

Fredningsnr.
422838

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Den store, flotte jættestue Jordehøj sydvest for Stege indgik engang i en hel gruppe af dysser og jættestuer, hvoraf de fleste nu er sløjfet. Den blev udgravet i 1836 af en grosserer fra Stege, som også foretog andre udgravninger af gravhøje. I Jordehøj fandt han 9-10 skeletter, en del lerkar, sten- og benredskaber samt ravperler. Godt 150 år senere var en nedskreden dæksten årsag til, at arkæologer fra Nationalmuseet og Skov- og Naturstyrelsen fik lejlighed til at undersøge gravanlægget på ny. Denne gang var det ikke så meget jættestuens indre, der var genstand for udforskning, men mere dens konstruktion. Det viste sig, at gravhøjen var opbygget med et imponerende system af "dræningsforanstaltninger". De skulle sikre, at gravkammeret forblev tørt, så det uden problemer kunne anvendes til begravelser generation efter generation. Komplicerede konstruktioner som i Jordehøj er også set ved andre jættestuer.
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Nøbbølle Tingl.: 11/3 1861, mod årlig godtgørelse. Afmærkn.: MS 1910, løjtnant Lassen. "Jordehøj" med anselig jættestue; kammer 2,50 x 10 m, 1,70 m højt, af 24 bæresten, 6 dæksten; 8 m lang gang af 9 par bæresten, 6 dæksten. På 4 sten i gangens vestside 7 skål- gruber.
Undersøgelsehistorie  (16)
1837 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1837 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1837 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1859 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1859 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Jordehøj" indeslutter en fredlyst stor Gangbygning. Kammeret er 32' l., indeknebet paa Midten 7'5" - 6' - 7'5". Højden 4 1/2 - 5 1/2'. Gangen der vender mod S.Ø er 25' l.; den har en Karmafsats. Karmstenene ere "kløvede" fra hinanden. Ogsaa i Kammeret synes en af Vægstenenes Sideflade frembragt ved Kløvning. I Sidefladen af den 4de Vægsten til vestre Side i Gangen ses 7 Skaalformede Fordybninger. - Gangbygningen var da den aabnedes uden Jordfyld undtagen midt i Kammeret hvor noget var faldet ned. Der laa 6-8 store "Kroppe" i Rader, mange Stenredskaber ogsaa nogle af Ben. I Hjørnerne stod Lerkar. Intet Rav skal være fundet - Fundet indsendtes til Museet af G. Hage 1837. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1945 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Jordehøj" med anselig Jættestue. Kammer 10x2 1/2 m. 1,7 m.h., af 24 Bæresten,6 Dæksten; 8 m. lang Gang af 9 Par Bæresten, 6 Dæksten. Paa 4 Sten i Gangens Vestside 7 Skaalgruber.

1945 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Jordehøj". Heri jættestuekammer VSV-ØNØ med gang mod SSØ. Kammeret ca. 10 x 2,5 m, 0,7 m højt: Dækstenene er flere steder støttet med jern - og granitstenene. 24 bæresten, 6 dæksten. 8 m lang gang med 7 bæresten i vest, 8 i øst; hertil 2 par karmsten. 6 dæksten. På den næstyderste bæresten i vestsiden ses 7 skålgruber. Der er skiltet adgang til højen, dels langs markskel, dels over marken. Kun få besøgende, mest tyskere, ifølge damen, der opbevarer nøglen. Hun vil gerne være fri for ulejligheden. ** Seværdighedsforklaring ** God jættestue, men lidt vanskelige adgangs og nøgleforhold. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Museal restaurering
Journal nr.: F 550-1080
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Et 3 m bredt felt blev gravet ind i højens nordsiden for frilæggelse af den nedfaldne, midterste dæksten. Kammerets bæresten under denne dæksten blev rettet op og nye tørmure opført mellem denne og de sidestående bæresten. Stenstøtter (fra 1870) opsat under to dæksten blev fjernet og erstattet med støtter og beslag i rustfrit stål. Bæresten og dæksten blev yderligere sikret med rustfri stålarmering og støbning af beton bag nogle af bærestenene. Kammeret blev oprenset for nedfalden højfyld. Manglende tørmur blev restaureret med tilførte sten. Den undersøgte del af højen blev retableret med materialet fra udgravningen og tilsået med græs. Se beretning.

2009 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2009-7.20.03-0014
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2021 Privat besigtigelse
Museum Sydøstdanmark
Projektet GYPAF Give Your Past A Future har dokumenteret 10 skåltegn på den anden sten i gangens vestside. DATO for dokumentation 19.04.2010. Dokumenteret af Gerhard Milstreu, Henning Prøhl og Hans-Walter Kreisel. Koordinater N 54.966434, E 12.248849 STEN Mellemgrovkornet granit. Skåltegnene er på den anden sten i gangens vestside. SKÅLTEGN 10 skåltegn 2,5-4 cm i diameter. ØVRIGE OPLYSNINGER I 1880 og 1945 beskrevet som 7 skåltegn på 4. sten i gangens vestside. Nu er skåltegnene på 2. sten i gangens vestside. Skåltegnene er dokumenteret med midlertidig opmaling med kridtvand. MEDDELER GYPAF v/Henning Prøhl. FOTO Prøhl og Milstreu, GYPAF. DATO for indberetning til museet 08.05.2017.

Litteraturhenvisninger  (0)