Fredskoven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050702-1

Fredningsnr.
3624100

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af stengrav. 2 bæresten på plads. 5 m S. for kamret stor sten. Højen, ca. 1,5 x 10 m. Bev. med ca. 120-årig bøg.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Mindesmærke (aflagt paa Skøn) Rest af en stensat Grav 1.35 M. lang, 0.60 bred; i Retning NNV-SSØ. Østsiden er dannet af 1 nu flakt Sten; Vestsiden har 1 Sten i nordre Halvdel; for Nordenden en lavere Endesten; Ca 5 M syd for Kamret ligger en meget stor Sten; 2 M vest for det ses en anden mindre, men dog stor Sten. Bevoksning: 1981: Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Stengrav. 2 Bære (?) sten paa Plads. 5 m. S. for Kamret stor Sten. Højen ca. 1,50 x 10 m. Bev. med ca. 120.aarig Bøg.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kunne ikke findes ved besigtigelsen, arealet sydvest for den eksisterende skovvej, hvor højen snarest skulle være, var gammel fyrreskov og ret overskuelig. Ingen høj trods Området nordøst for vejen var tæt granskov, er højen skjult her, er den forkert afsat på kortet. Beskrivelse i fredningskartotek. Rest af stengrav,. 2 bæresten på plads, 5 m syd for kamret stor sten. Høj ca. 1,5 x 10 m. 12-3-1986. Fundet, men afsætningen på m-6 forkert. Højen 0,5 x 10 m. Kammeret består af 2 sten på plads og en tredje ca. 1,2-2 m V for de to andre. I kammerets midte en mindre sten og i dets N-ende yderligere 1. Ligger i det vestlige hjørne af terrænkant Bevoksning: 1981: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2017 Museal besigtigelse
Museum Sydøstdanmark
Kort besigtigelse. Fortidsmindet lokaliseret på stedet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Dysse. Rundhøj med dyssekammer. 4 randstene i SV-fjerdedel. En 1,6 m stor sten på/i højfod i S.

Litteraturhenvisninger  (0)