Fredskoven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050702-16

Fredningsnr.
3624112

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 11 m. I SV 4 randsten. Iøvrigt ses mange sten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj; fra NV c 1 M. høj; fra de andre Sider synes den betydelig højere, idet den ligger paa Bakkerand. Diam c 11 M. I SV. ses 4 tætstillede mindre Randsten; indenfor dem mange mindre Sten, antagelig hørende til en Stendynge i Højen. Bevoksning: 1981: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 11 m. I SV. 4 Randsten. Iøvrigt ses mange Sten.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 1,2 x 11 m. Mod sydvest ses 4 randsten. I øvrigt ses en del sten i højens overflade. Bevoksning: 1981: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)