Fredskoven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050702-7

Fredningsnr.
3624106

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenrække, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 24 x 10 x 1,35 m. Højest mod V. Ved midten en stor sten. Nær østenden 3 sten. Bev. med ca. 120-årig bøg.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflang Høj i Retning VNV-ØSØ; c 1.35 M. høj. ]Diam[ Tværmaal 24 x 10 M. Den er noget højere mod Vest end mod Øst. Ved Midten ligger en 1.60 M lang, 0.70 M. bred Sten. I den østre Del ses i hver Side oppe paa Ryggen 3 tætstillede Stene; Afstanden mellem de 2 Rækker er 4 M. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

1914 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 24 x 10 m., 1.35 m. høj; højest mod V. Ved Midten en stor Sten. Nær Østenden 3 Sten. Bev. med ca. 120 aarig Bøg.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj, ca. øst-vest. Mål: 1,6 x 20 x 11 m. Midt i højen ses en samling større sten. Vest herfor ligger en stor, slank sten på højtoppen. Vestenden bevokset med fyr. På østenden er plantet enkelte nye graner. 12-3-1986: Afsætningen på mb forkert. Højens SØ ende bevokset med høje grantræer. Dens SØ ende ulovligt tilplantet med ca. 6-årig rødgran. MB + CL Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)