Fredskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050702-9

Fredningsnr.
3624105

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,25 x 15 m. Udflydende. Synes at bestå af sten. Bev. med ca. 120-årig bøg.
Undersøgelsehistorie  (5)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav Højning paa naturlig Bakke; Diam c 7 M. Der ses Smaasten i hele Overfladen. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tvivlsom.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
12-3-1986 Høj fundet, 1,25 x 15 m. Som beskrevet på blåt kort. Ulovligt beplantet med ca. 6-årige grantræer, i øvrigt bevokset med græs. Forkert afsat på m-6, nummeret desuden ombyttet med nr.106. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Mulig bauta 1,5 m stor sten 3 m NV for højfod.

Litteraturhenvisninger  (0)