Fredskoven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050702-12

Fredningsnr.
3624108

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Lille, lav høj med flere større sten i overfladen. Ca. 100-årig bøg.
Undersøgelsehistorie  (6)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ca 22 M længere mod Øst [for sb.11] ses en lignende lav Høj; men i dens Overflade ses flere større Sten. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille, lav Høj med flere større Sten i OVerfladen. Ca. 100 aarig Bøg.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille lav højning med en del sten, delvis meget store. Høj granskov. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. Dimensioner: 10 m diameter og 90 cm høj.

Litteraturhenvisninger  (0)