Fredskoven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050702-25

Fredningsnr.
362497

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 21 x 16 m. Ved vestende 4, ved østenden 3 randsten. Ved langsiderne flere mindre randsten. 120-årig bøg.
Undersøgelsehistorie  (6)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflang Høj i Retning ØNØ-VSV, 21 x 16 M; c 2 M. høj. Ved Vestenden ses 4, mod Øst 3 større Randsten, ved Langsiderne nogle mindre; et Par større Sten ligger oppe paa Højen. Langs ned ad Bakkeskrænten mod Syd ses dog ogsaa mange Sten udenfor Højens Omkreds. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 21 x 16 m. Ved Vestenden 4, ved Østenden 3 Randsten. Ved Langsiderne flere mindre Randsten. 120 aarig Bøg.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rest af langdysse ? Mål: 0 x 18 x 8 m. Samling af store sten, der synes at danne en ramme ca ØNØ-VSV. Ingen jordhøj. Ligger på sydvestsiden af bakkeknold. Virker forstyrret. Beplantet med ca. 1 m høje graner. Bes. 12-3-1986 Graner ca. 15 år. Påtales. I NV rodvælter. MB + CL Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)