Fredskoven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050702-37

Fredningsnr.
3624122

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Randsten?

Fredningstekst
Høj, 1,25 x 14 m. I østl. del større gravning, der her blotter et par større sten. 120-årig bøg.
Undersøgelsehistorie  (6)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.25 M. høj; Diam 14 M. I den østlige Del er foretaget en større Gravning, der har blottet et Par større Sten. En Sten mod SV er antagelig en Randsten.S... sammenhængende med [sb.38]. Bevoksning: 1981: Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.25 x 14 m. I østl. Del større Gravning, der har blottet et Par større Sten. 120 aarig Bøg.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 1,0 x 14 m. I sydøst en gammel indgravning, hvori ligger en stor sten. Bevokset med høje graner. Bevoksning: 1981: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fire sten i østdel af højtop. En meterstor sten i vestlig højside. To synlige randsten i N, knap 1 m oppe ad højside.

Litteraturhenvisninger  (0)